Monday, Nov. 2, 2020

Simon — Matthew and Kaci Simon, of Dyersville, Iowa, a boy at UnityPoint Health-Finley Hospital, Dubuque.